Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2015

April 04 2015

A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain
Reposted bygrungeroyaleUnrealUnrealitycorpusdelicti

February 22 2015

Ze zdumieniem słuchałam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natychmiast opowiedzieć innej kobiecie” i „żeby zdradzić nie trzeba wcale wychodzić z domu, bo wystarczy mieć telefon lub dostęp do Internetu.
— J.L. Wiśniewski

September 02 2014

Pamiętam tylko, że zobaczyłam go i wiedziałam, że to musi być on, więc podeszłam i powiedziałam do niego: 'Chodź'. 
I on poszedł, i został ze mną (...).
(...) wszystko było wspaniale, bo przecież u każdego 'wspaniale' wygląda mniej więcej tak samo. 
(...) A potem wszystko zaczęło się pieprzyć, co jest dużo ciekawsze, bo u każdego wszystko zaczyna się pieprzyć odrobinę inaczej.
— Jakub Żulczyk ,,Instytut"
Reposted byalwayshappybezimienna23BeLikeBlairwiatrem-upojeniheartbreakmaladoroslawithoutadoubt

August 30 2014

Nie staraj się za wszelką cenę trzymać czegoś, czego się nie da uchwycić.
— Zeruya Shalev ,,Mąż i żona"
Reposted byalwayshappykamycz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl