Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2015

Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Jonathan Safran Foer "Strasznie głośno, niesamowicie blisko"
Reposted byyoungheartsrunfreetoniewszystkostarryeyedhereyeslonelyjuliaday11shadowwiecznoscikitanaStayifyoulovedezynwolturazasuwaOnly2youpiinkskiesmybluebirdfrytkatosianevergoodenoughblackheartgirlgoszkodepressiverealismjas1minejakmidzisiajzlejestemjedenwdychamspalinyrussian-roulettejustminekoniamoniarussian-roulette

March 06 2014

Grunt nie przywiązywać się do niczego. Do czego się przywiążesz, to chciałbyś zatrzymać. A zatrzymać w życiu nie można nic.
— Erich Maria Remarque ,,Trzej towarzysze"
Reposted byazazelfuckingweltschmerztwentyseventhmahoniovaabsolutelyfuckingnotsufrimientokussKACHApeudechance3paasiaksardonicznakryczkajakgorzkaczekoladaBuenaDajanaajulartKrowiPlacekdum-spiro-sperokatarzynathe-devil-insidemuchlessgochiiiwruchujednostajniepopierdolonymnosceteipsumkotficapurplecarbonatelifelessdead-zireael
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl