Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2015

April 02 2015

Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogo innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy się go potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym.
— Wiesław Myśliwski – Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted bymisneLove-LifeLookrecjaexecute

March 15 2015

Serce mi się ścisnęło, jak go zobaczyłam. Głupie to serce jakieś, czy co?
— Monika Sawicka
Reposted bydotkliwiefuckinmesseloiseismeamfibijnecorpusdelicti

February 22 2015

Ty sam musisz w siebie wierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, to takie już jest życie. Samo nic nie przyjdzie, wszystko trzeba zdobywać. 
— Marek Hłasko
Reposted bydotkliwiepragnienialoveinadreamdziesieciozlotowkamscheekymononokyoucanfly7amfibijnedobraazupapapilio-maaartynnnkarolssswszystkodupamaliwazavasmagolek22szmayzamknioczyhersmilerudafokawelwetowyswetermoniczkuudejnowelwetowysweterwelwetowysweter

August 01 2014

To nowy rozdział w pana życiu. Stary już się zakończył, pora go pożegnać i zaakceptować ten następny. Zaakceptować: tylko tego potrzeba. Wtedy otworzą się wszystkie drzwi, które są na pozór zamknięte.
— John Maxwell Coetzee ,,Powolny człowiek"
Reposted byalwayshappy alwayshappy

July 11 2014

Mówili o sobie i o świecie, o wszystkim i o niczym, o swoich upodobaniach, ambicjach. Wychodzili na miasto w poszukiwaniu jedynego nocnego lokalu, jaki się tam z reguły znajdował, i do późna w nocy, przy kieliszku whisky, koniaku lub dżinu z wodą mineralną, mówili z wylewnością niemal rytualną o miłościach, pragnieniach, podróżach, antypatiach, entuzjazmach, nie zdziwieni, ale raczej zachwyceni podobieństwem swoich dziejów oraz identycznością poglądów.
— Georges Perec ,,Rzeczy"

June 01 2014

Tu teledysk. :)
Reposted byla-lupodprzykrywkanothingmoreolololofrckngod

September 05 2012

April 15 2011

I'm not crazy. My reality is just different than yours.
— Alice in Wonderland.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl