Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2015

November 16 2014

October 29 2014

Reposted bydefinition-of-sexiwashopelessmaivepurplecornflowersbluesundaypesymistadreamadreamhunsertparachutezylwiasusanofinchpseudooptymistkastrzepyclementiinesnothingiseverythingstylteeffodienssepulcrumoutkapasoulkillsoulwaxpil-yeonseongmoniusiexbolibigevilgrin00rosaliezaganskyblacktoblackanavisAMORDELIRIANERVOSAdesouffleCoriLiarsuperkalifragalistodekspialitycznie-oso-polarpusiekfeliscatusagipaczeloiseismeDajanaaiwashopelessstarryeyednosceteipsumzapominanieMijimenieziemskaatedibeaSchuylerOlsonekverybigsadfairylandwiniarniappamsAmereinherownwayemaljaBloodEveRuedaNormaMortensonranieIzabijamcorpusdelictipensievecodiciosodrunkenheartpenginxforeveryoungxiwillkillmyselfprzechadzamsiemakemydayadhara13-dayshashyouaresonaivemischa012hormezaCarpeDiem16CarpeDiem16awakenedfreedomloverShikutokikadeleteplswalker91mojfarfoceljchigomadadreammankaaitgirlcorazmniejchceblantao5ranobemyloverpoolunmargerrytkaParty-onmadamebutterflyelentariemyinteriorDzessikniewolnikdlabekifotoplastikonordiinaryy

July 18 2014

May 28 2014

Chodź, pocałuję cię tam, gdzie się kończysz i zaczynasz, chodź, pocałuję cię w trzecie oko, chodź, pocałuję cię w czoło, w głowę, w stopę, w pępek, w kolano, w knykieć, w sutki, w pępek, w duszę, chodź, pocałuję cię w twoje serce. Na dzień dobry. Na dobranoc. Na zawsze. Na nigdy. Na teraz. W samo serce.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę... czyli Wszystkie gry video są o miłości"
Reposted byhighdesireZlaKobietanamelessberrydum-spiro-spero
Reposted byhalfinloveyourvictim
Po co się kłócić, skoro można się całować.
— ;)
Tags: QUOTES KISS ME
Reposted bycorpusdelicti corpusdelicti

August 27 2013

July 25 2013

July 19 2013

April 27 2013

Reposted bylajolaangelene13takemeoutJinschamusikkelskerwersjakieszonkowadonttrustme

January 21 2013

December 28 2012

December 05 2012

December 02 2012

November 01 2012

October 21 2012

Reposted byFluorescentDyesatsucholernysentymentclementiinesimaraFluorek

October 15 2012

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl