Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2015

Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Jonathan Safran Foer "Strasznie głośno, niesamowicie blisko"
Reposted byyoungheartsrunfreetoniewszystkostarryeyedhereyeslonelyjuliaday11shadowwiecznoscikitanaStayifyoulovedezynwolturazasuwaOnly2youpiinkskiesmybluebirdfrytkatosianevergoodenoughblackheartgirlgoszkodepressiverealismjas1minejakmidzisiajzlejestemjedenwdychamspalinyrussian-roulettejustminekoniamoniarussian-roulette

April 12 2015

(…) I to, że nie napisałam,
że cię lubię, nie znaczy, że cię nie lubię
(lubię cię). Więc jaki masz smak w ustach,
co teraz robisz i czemu nie ze mną?
— Agnieszka Wolny-Hamkało
Reposted byprzemysLENiAanakareninaniepoukladanathepartthathurtsthemostdotyk-dzwiekulittlesensitivitybanshealliwantisyouVariabelebegentlezytasamozatruciesentymentalnaSukkiedecanellecolorful931corpusdelictiaagaatttaa

February 22 2015

Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted byfuckingspidercorpusdelictiheadsbangbang

August 30 2014

Noc wycisza. Noc jest magiczna. Nocą słowa stają się puszyste jak koty, ciche, skradają się, mruczą, kłamstwa chowają się przed nimi jak myszy, łatwiej jest powiedzieć prawdę. Nocą ludzie wydają się bliżsi, wszystko zniża się do szeptu, wszystko czuje się bardziej (...).
— Marek Soból ,,Mojry"
Reposted byalwayshappysmilemorevesper003

August 24 2014

Im bardziej mnie coś wzrusza, tym trudniej mi to wyrazić.
— Voltaire

August 10 2014

Nie nadaję się już do tego, co nazywa się życiem towarzyskim; dlatego nie przyjmuję zaproszeń, chyba że w niewybaczalny sposób miałbym obrazić zapraszającą swoją odmową. Ale nawet wtedy, cóż to za wysiłek przebywać z ludźmi i 'prowadzić konwersację'! Jestem w stanie znieść tylko cud, najzwyklejszy cud porozumienia, przydarzający się czasem podczas bezpośredniej rozmowy z kimś. Ale w towarzystwie takie cuda się nie zdarzają.
— Sándor Márai ,,Dziennik"

May 28 2014

Całą noc przewracał się w łóżku, myśląc o niej. Ponieważ ona przez całą noc robiła to samo, można było prawie uznać, że spędzili ją razem.
— Éric-Emmanuel Schmitt "Trucicielka i inne opowiadania"
Reposted bybonitasarrependimentoolololodidka113Complicated92coolstorybro23justbraindump
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl