Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2015

June 04 2015

Więc dlatego wszyscy przegramy; dlatego, że przechodziliśmy obojętnie obok czegoś, kiedy powinniśmy pozostać; i dobrze, że nam to nie będzie wybaczone.
— Marek Hłasko "Brudne czyny"
Reposted byRozaaaugustus

March 18 2015

wytrzymasz - wyszeptał.- Wytrzymasz wszystko.
— - Ernest Hemingway - Stary człowiek i morze
Reposted bySkydelanPauliiinsxoi-want-be-goodcorazmniejpatrycjaendotkliwieamfibijnekamilab

August 24 2014

Nie bój się, niczego nie chciałem od ciebie. Chciałem tylko, żebyś się tu zjawił. Bo smutno mi samemu. Czekam, że może ktoś przyjdzie, powie jakieś słowo, pocieszy. Ale nikogo, nikogo. Że może ty przeczujesz mnie jak pies i sam przyjdziesz, choćby tylko spytać, czy mi czego nie potrzeba. Zobaczyć, może zdrzemnąłem się w fotelu i poduszkę położysz mi pod głowę, nogi poprawisz. Dzwonię i dzwonię Już nadzieję straciłem, że przyjdziesz. Myślałem, że może i ty mnie opuściłeś w tym strasznym dla mnie czasie. Myślałem już, że taka i wierność twoja. (…) Czyżby już nie było komu wierności dochować, to już koniec wierności?
— Wiesław Myśliwski ,,Pałac"
Reposted bycalineczka calineczka

June 01 2014

Tu teledysk. :)
Reposted byla-lupodprzykrywkanothingmoreolololofrckngod

February 27 2014

Za to siebie cenię, że w największej kurwa gnojówie życia, na dnie dna ciągle potrafię emanować poczuciem humoru.
— Dorota Masłowska ,,Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku"
Reposted bycallmeangiegiepe2dubdub69corpusdelicti

April 08 2012

April 07 2012

Myślałam, że świat byłby lepszy beze mnie.
— Demi Lovato, ,,Stay Strong'' .
Reposted bythisnonsensezasialeszekzukowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl