Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2011

Czy ludzie naprawdę chcą wiedzieć, jak się czujesz, kiedy mówią: „Jak się masz?” A może tylko próbują być uprzejmi?
— PS. Kocham Cię, Cecelia Ahern.
Reposted bysobiagagagfloxannaPjbbbvtoskafkeeliarsinmybetterworldcelebrationerrortryagainnotforgetmemaddatuffolakocieAliceFromCheshirezur887mojeoczysatwojeinyouuulugolakonsorcjumlaurieniguanacitiesofnightmytypeifonlyneverchangemilostkiwszystkodupaacherontmarlyleeperfectguyduuulizapomnijoregulachmy-lifewislaczkamarch18zagubiona

February 28 2011

Kiedy upuści się na podłogę szklankę lub talerz, roztrzaskuje się on z głośnym hukiem. Kiedy ktoś wybija szybę, tłucze szkiełko w ramce fotografii albo łamie nogę stołu, wszystko to generuje jakiś dźwięk. Złamane serce rozpada się na tysiąc kawałków w kompletnej ciszy. Zdawałoby się, że skoro jest tak bardzo ważne, powinno wydawać najgłośniejszy dźwięk na świecie, coś w rodzaju gongu lub uderzenia dzwonu. Ono jednak milczy i z czasem człowiek niemal zaczyna marzyć o tym, żeby wydało jakiś odgłos, który odwróciłby uwagę od bólu.
— Cecelia Ahern - Gdybyś mnie teraz zobaczył.
Reposted byDaveFallen DaveFallen
Musisz spojrzeć prawdzie w oczy, (…), i starać się myśleć pozytywnie.
(…) są miejsca, gdzie kiedyś często się śmialiśmy, płakaliśmy, kłóciliśmy, i kiedy się tam pójdzie i pomyśli o tych wszystkich pięknych chwilach, staja się bliższe. Można się cieszyć miłością, którą się miało, zamiast się przed nią ukrywać.
— Cecelia Ahern - P.S. Kocham Cię.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...