Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2015

Czekam. Niech to się już wydarzy. 
Oczywiście, że się boję. Ale dobrze wiem, że ten strach nie ma na nic wpływu, niczego nie przyśpieszy ani nie spowolni. Jest, jak jest. Tak ma być. Tak wyszło. Chciałem, by było inaczej. Można sobie chcieć. Chcieć zawsze można. Nikt tego nie zabrania. Nikt za to nie płaci.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted bymonamedotkliwiefuckinmessblackcatczekamnaciebieIlostmysouleloiseismemoniczkuuveronica-opoolunoktawiiaamfibijnepuszka

February 22 2015

Ty sam musisz w siebie wierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, to takie już jest życie. Samo nic nie przyjdzie, wszystko trzeba zdobywać. 
— Marek Hłasko
Reposted bydotkliwiepragnienialoveinadreamdziesieciozlotowkayoucanfly7mononokdobraazupapapilio-mscheekyamfibijnekarolssswszystkodupamaliwazavasmaaartynnnmagolek22szmayzamknioczyhersmilerudafokawelwetowyswetermoniczkuudejnowelwetowysweterwelwetowysweter

October 21 2014

Reposted bydarzykMalaMii1986berewere

May 24 2012

Reposted bywhatshesaidzytaDamnjanlonelinessisthekeyprettycoolvocalnainsanedreamerbeltaneinvisibledreamlookuptruskawkowamyszka

January 30 2012

October 08 2011

February 01 2011

3999 7f2e 390
Tags: QUOTES BELIEVE
Reposted bydanceavecjohnnylechatonpannanlunaCsSujiraconteuregoistkanawetciszamozebyccynicznajakey-h888888
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl