Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2014

April 03 2014

Sponsored post

March 05 2014

July 10 2012

Byłam w totalnej rozsypce, ale on był wtedy przy mnie. Był moim oparciem. Objął mnie ramieniem i powtarzał, że wszystko będzie dobrze. Oczy zamykały mi się z przemęczenia, dlatego zaniósł mnie do łóżka i czekał przy nim aż zasnę. Nie udało się, bo byłam zbyt pochłonięta patrzeniem na Niego. Nachylił się nade mną i wpił się w moje usta, a później po raz pierwszy usłyszałam z jego ust te magiczne słowa : Kocham Cię, najmocniej na świecie i nie pozwolę nikomu Cię skrzywdzić.'' to było najlepsze uczucie pod słońcem. Byłam taka szczęśliwa. A potem się obudziłam... 
— jedna noc.
Reposted byrealytruthPersonalDreampoulerszyszka016

July 08 2012

October 24 2011

Play fullscreen
He is so cute! < 3
Reposted bysylwesterpenguinfeetLazhwardminime

September 25 2011

June 11 2011

May 15 2011

May 14 2011

March 26 2011

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...