Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2015

April 04 2015

A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain
Reposted bygrungeroyaleUnrealUnrealitycorpusdelictiSilentRulenowaktualnyheavencanwaitxwyczesanagitaraxdeepbluexpchamtensyfrhubarbrrblackatlassdreamsneverdiedreamsneverdiebrianmaygraywall
Sponsored post

February 22 2015

Ze zdumieniem słuchałam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natychmiast opowiedzieć innej kobiecie” i „żeby zdradzić nie trzeba wcale wychodzić z domu, bo wystarczy mieć telefon lub dostęp do Internetu.
— J.L. Wiśniewski
Reposted byfrytkatosia frytkatosia

September 02 2014

Reposted bybezimienna23BeLikeBlairwithoutadoubtwiatrem-upojeniheartbreakmaladoroslaalwayshappy

August 30 2014

Reposted bykamyczalwayshappy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...