Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2012

November 23 2011

Sponsored post

July 16 2011

May 27 2011

Play fullscreen
still makes me want to cry when I watch it ... :( ♥

May 03 2011

Tags: CONCERTS LIFE
Reposted byministeriumRekrut-K

May 01 2011

March 14 2011

14.03.2010 - 14.03.2011 czyli rok od pamiętnego koncertu naszych chłopców w Łodzi. Dzień pełen wspaniałych i niezapomnianych wspomnień. Chcę jeszcze, chcę żeby znów na stronie www.tokiohotel.de pojawiła się ta magiczna lista, z datami i miastami krajów, które odwiedzą. Chcę znów odliczać miesiące, tygodnie, godziny, minuty, sekundy do dnia w których znów ich spotkam. Brakuje mi tego, jak cholera. Amen, tyle na dziś.
— moje własne.
Mar 14

Tokio Hotel concert ! All day, the best memories, the best band, the best people, the best day in 2010.

20:00 Lodz, POLAND. Add this event to a calendar application
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...