Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2015

December 21 2014

Reposted byvievseeffie666find-balancemakemewannadie
Sponsored post

July 10 2014

Reposted bycorpusdelicti corpusdelicti

January 03 2013

September 12 2012

April 22 2012

April 15 2012

Reposted byerrortryagainzasiamyleeOtepionaxsamotnosciaAmere

April 12 2012

Reposted byzasiatruskawkowamyszka

January 13 2012

September 11 2011

Peace is simple. 

WTC Tribute in Lights - 6 years after the attack by Noam Galai.

Reposted bypimpmyhearttazniebieskimipromyczekmorningcoffeelovercynamonannikacinicaljustIammcjoannadzejszoonlejtekoleforeveryoungskatrixeewciaamithiwinoxshitty-lovehejkaiwantufucktheworldtogether

August 26 2011

Tags: QUOTES DEATH
Reposted byteijakoolcatchthemomentZaptusskampfbrotsofeveragateniaaatimecodeohwowlovelysiarczanjchigorimapiteckivendetBalladyna

July 04 2011

Zanim umrę, chcę walczyć o życie. Dopóki mogę iść o własnych siłach, pójdę tam, gdzie zechcę.
— Paulo Coelho.

June 26 2011

Nawet jeśli czasem trochę się skarżę - mówiło serce - to tylko dlatego, że jestem sercem ludzkim, a one są właśnie takie. Obawiają się sięgnąć po swoje najwyższe marzenia, ponieważ wydaje im się że nie są ich godne, albo że nigdy im się to nie uda. My, serca, umieramy na samą myśl o miłościach, które przepadły na zawsze, o chwilach, które mogły być piękne, a nie były, o skarbach, które mogły być odkryte, ale pozostają na zawsze niewidoczne pod piaskiem. Gdy tak się dzieje, zawsze na koniec cierpimy straszliwe męki.
— Paulo Coelho.

May 13 2011

Gdzieś słyszałem bardzo ciekawą sentencję o tym, że ponury człowiek jest tak samo nienaturalny jak uśmiechnięty nieboszczyk. Ja was bardzo proszę, śmiejcie się, żeby was nie brali za nieboszczyków!
— Alosza Awdiejew ,,Gimnastyka umysłowa''.

April 13 2011

A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć.
— Antoine de Saint-Exupéry.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...