Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2015

February 22 2015

Prawdziwy przyjaciel słucha nie tylko tego, co mówisz, lecz także tego, czego nie mówisz.

— Cathy Hopkins, Nowy początek
Reposted byamoniakdotkliwielanuchwtfknobsamfibijnenekomimiScivolidinuovoitjenlatersheavencanwaitpchamtensyfniedonaprawieniaaleanderabsolutelyfuckingnotZeukoAyuminiskowonowaktualnyxwyczesanagitaraxfreeway
Sponsored post
Nigdy nie zapomnij o tych, którzy byli z tobą, kiedy było ci ciężko.
— anonim

December 14 2014

October 21 2014

August 24 2014

August 01 2014

July 15 2014

Reposted byAgnyahighdesirethepartthathurtsthemostschokoladehimmelcorpusdelicti

July 11 2014

May 21 2012

May 13 2012

April 19 2012

Mimo wszystko czuje do niego ogromny przypływ uczuć. W ciągu tych ośmiu lat nie było dnia, żeby o nim nie myślała. Tęskni za nim i chce go odzyskać. Pragnę odzyskać mojego najlepszego przyjaciela - myśli - bo bez niego nic nie ma sensu. Zadzwonię do niego - powtarza sobie, zasypiając.
Zadzwonię do niego. Jutro rano.
— David Nicholls, ,,Jeden dzień.''
Reposted bypompadourMissMurdercitiesofnightAmere

October 13 2011

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...