Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2012

Więc jeśli nie jestem dla Ciebie wszystkim
Może w takim razie będę niczym
Zupełnie niczym dla Ciebie
Skarbie nie uronię przez Ciebie łzy
Nie będę miała kłopotów ze snem
Bo prawda jest taka, że
Jesteś taki łatwy do zastąpienia.
— Beyonce Knowles - Irreplaceable.
Stojąc przed domem mówiąc mi
Jaka jestem głupia - Mówiąc o tym
Że nie znajdę kogoś takiego jak Ty
Źle mnie zrozumiałeś

Chyba takiej mnie nie znałeś, 
Chyba takiej mnie nie znałeś, 
Mogłabym mieć innego jak Ty w minutę
Właściwie on będzie tu za minutę - Skarbie

Chyba takiej mnie nie znałeś, 
Chyba takiej mnie nie znałeś,
Mogę mieć innego jak Ty do jutra
Więc nie myśl nawet przez sekundę, że jesteś niezastąpiony.
— Beyonce Knowles - Irreplaceable.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...