Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2015

Przestań szukać szczęścia w tym samym miejscu, w którym je zgubiłeś.
— anonim
Reposted byGothLoliUnipaplittlesensitivityczekoladowamambazoiszalony-viruscichaczemmirabellgorzkiewspomnieniaincompletacoolstorybro23Love-LifenotocorelationshitnieprzygodanotperfectgirlmadllennpoolunszyyszaaatanRaspberryCocainetulipanowadolinasmokowcakeesshedevilmarvelousflyinghearttooskaaalwayshappyalwayshappyunsaiddesireslive-to-ridelaters

February 22 2015

Nadzieja to dobra rzecz, może najlepsza ze wszystkich, a to, co dobre, nigdy nie umiera.
— Stephen King - Skazani na Shawshank
Reposted byrazzaroodotkliwieamfibijne

May 28 2014

Reposted bytranscytozaasertinmegafacepalmkabonitas

February 02 2014

A ja mimo to się nie wycofałem. Zastanawiałem się, gdzie znalazłem w sobie pokłady odwagi, i doszedłem do wniosku, że nie miałem już nic do stracenia. Może właśnie na tym polega odwaga - kiedy człowiek już o nic nie dba. Zapędź człowieka, nawet tak słabego jak ja, w ślepy zaułek, a wyzwolisz w nim zwierzę.
— Harlan Coben.
Reposted byrazzaroopampam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl