Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2013

Nigdy nie wyrzekłam się się nadziei, że kiedyś wrócisz do domu - ale przestałam czekać na twój powrót. Człowiek ciężko to znosi, kiedy każdy dzwonek do drzwi albo sygnał telefonu zapierają mu dech w piersiach. W końcu musi dopuścić do siebie myśl, że jego życie podzieliło się na dwie części: przed i po, pomiędzy nimi zaś sterczy wbity twardo klin: strata. Nie krępuje on ruchów - można z nim chodzić, śmiać się, żyć jakby nigdy nic, ale wystarczy przystanąć na chwilę i zgiąć plecy, a w środku poczuje się bardzo wyraźnie ziejącą pustkę.
— Jodi Picoult ,,Zagubiona przeszłość"

July 19 2012

If I told you once, I told you twice you can see it in my eyes I'm all cried out with nothing to say you're everything I wanted it to be if you could only see your heart belongs to me I love you so much I'm hurting for your touch come and set me free forever yours I'll be baby won't you come and take this pain away..
— P.Diddy ft. Keyshia Cole - Last Night.
Reposted bystrawberrry strawberrry

February 16 2011

Sometimes you have to be apart from the people you love, but that doesn't make you love them any less. Sometimes it makes you love them more.
— The Last Song.
Reposted byzielonobursztynoweannushkalexxieabracadabraaekskjuzmiclassicLadyremembermemartexxxFarbnebelforgetmenot20guanabanaroundaboutpalenieszkodzizdrowiu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl