Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2015

Nie wszystko należy pamiętać.
— Dorota Terakowska, W krainie kota
Reposted bycorazmniejmyuniskowoallaytellmemore-lieshereyesmy-world-my-spaceAmebadreams-come-truenikomuanislowa

December 09 2014

(...) Ostatecznie to właśnie jej, a nie jemu, łatwiej przyszło zapomnieć, straciła bowiem pamięć.
— Gabriel García Márquez "Dwanaście opowiadań tułaczych"
Sponsored post
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge

July 10 2014

August 24 2013

Kaleczymy nasze serca wspomnieniami z przeszłości.
— tomowa.soup.io
Reposted bycotyzemnarobiszfsjhdsjvnicdostraceniaflyingheartbloodywristsslomkabloodywristsasiaajkirrespectivestillintoyoukikschcebycdlaCiebiewszystkimhiddentolabelpoolunemilyilittlebitclosermarlyleejarekpolskezbawcukrowaellokoanomalianadellesarenkaagaszkajstrblabhorrenceniskowogoraca-czekoladaatropinanatalianamarcimagschokiab-imo-pectore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...