Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2015

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa.
— Rachel Hawthorne
Reposted bydotkliwiefuckinmessloveinadreamsoupdoupeloiseismedziesieciozlotowkabesideyouamfibijnehighdesire
- Mam rozum?
- Pieprzyć rozum. Masz serce. W cholerę dobre to serce.
— Kaja Kowalewska
Reposted byLove-Lifehighdesire
Sponsored post
Moja rozpasana wyobraźnia podpowiada mi zawsze najgorsze obrazy. Nie istnieje katastrofa, forma cierpienia, której nie przerobiłabym w głowie. Jestem przygotowana na najgorsze i jeśli pojawia się coś ciut lepszego niż to, co wymyśliłam, to jestem szczęśliwa. I to jest idealna, autentyczna radość. Cenię sobie takie myślenie, ono pomaga mi żyć, cieszyć się tym, co mam.
— Katarzyna Nosowska
Reposted byorelievvelinus91highdesire

December 09 2014

Zobaczysz, jeszcze ci dziś przejdę przez myśl.
— Marcin Świetlicki
Reposted byluckyonecorpusdelictimagatzamknioczysweetnothinggblockedsoko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...