Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2012

October 27 2011

Czy ludzie naprawdę chcą wiedzieć, jak się czujesz, kiedy mówią: „Jak się masz?” A może tylko próbują być uprzejmi?
— PS. Kocham Cię, Cecelia Ahern.
Reposted bysobiagagagfloxannaPjbbbvtoskafkeeliarsinmybetterworldcelebrationerrortryagainnotforgetmemaddatuffolakocieAliceFromCheshirezur887mojeoczysatwojeinyouuulugolakonsorcjumlaurieniguanacitiesofnightmytypeifonlyneverchangemilostkiwszystkodupaacherontmarlyleeperfectguyduuulizapomnijoregulachmy-lifewislaczkamarch18zagubiona
Sponsored post

October 23 2011

PS. I LOVE YOU.
Tags: PS I LOVE YOU
Reposted bybongani bongani

February 28 2011

Musisz spojrzeć prawdzie w oczy, (…), i starać się myśleć pozytywnie.
(…) są miejsca, gdzie kiedyś często się śmialiśmy, płakaliśmy, kłóciliśmy, i kiedy się tam pójdzie i pomyśli o tych wszystkich pięknych chwilach, staja się bliższe. Można się cieszyć miłością, którą się miało, zamiast się przed nią ukrywać.
— Cecelia Ahern - P.S. Kocham Cię.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...