Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2013

Są książki, które zmieniają sposób patrzenia na świat, po ich przeczytaniu chce się umrzeć albo żyć inaczej. Jeśli chce się coś zrozumieć, trzeba pytać o to ludzi albo książki. Książki też są ludźmi. Mogą pomóc jak ludzie i jak ludzie kłamią.
— R. Gallego
Reposted bymakemelaughaalison34hasandramirabellxxxymdzsrdz

August 24 2013

Kaleczymy nasze serca wspomnieniami z przeszłości.
— tomowa.soup.io
Reposted bycotyzemnarobiszfsjhdsjvnicdostraceniaflyingheartbloodywristsslomkabloodywristsasiaajkirrespectivestillintoyoukikschcebycdlaCiebiewszystkimhiddentolabelpoolunemilyilittlebitclosermarlyleejarekpolskezbawcukrowaellokoanomalianadellesarenkaagaszkajstrblabhorrenceniskowogoraca-czekoladaatropinanatalianamarcimagschokiab-imo-pectore
Sponsored post

December 05 2012

November 12 2012

August 02 2012

May 21 2012

January 14 2012

September 03 2011

April 30 2011

1226 cd04 390
Tags: ART LOVE HATE QUOTE
Reposted bystay-unrealzytakasiarzynazusiananamiCannonballyunyunyunnie

April 28 2011

BEAT DAT BEAT!
— Dj Pauly D.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...