Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2015

bo moim najważniejszym zadaniem było ukrywać to, jak bardzo jest ze mną źle

— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted byannceygoraca-czekoladaaynisUnrealUnrealitysokoNoCinderellaaurinkorelationshitasylopathvacannesfeatherrna-zakrecieRudeGirlmayamarmaaartynnnmpakompabiempataluuuuuckysoftlyjestnamdzisiajsmutnocrambieStrawberryTeaszkl-ankalaterskatalamaevveellgingillo

April 02 2015

Jeśli notorycznie uciekamy od życia, od prawdy, to człowiek w końcu ani nie jest szczęśliwy naprawdę, ani nie żyje naprawdę. Żyje, udając.
— Małgorzata Halber - Najgorszy człowiek na świecie

June 25 2014

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...