Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2011

March 17 2011

I used to be the most important person in Georg’s Life before his girlfriend ;)
— Tom Kaulitz ♥
Sponsored post
Tokio Hotel isn't just a job for us. It's our life.
— Tom Kaulitz ♥ & Bill Kaulitz.

Personally, i’m a big fan of Tokio Hotel because of the guitar player. I think he’s one of the best guitar players in the world.

— Tom Kaulitz ♥

March 13 2011

You can say whatever you want about us, just don't touch our fans!
— Tokio Hotel ♥
Reposted bylovelydaisyfremde
Potem w tourbusie Georg po każdej nagrodzie mi dziękuje. Tylko przed kamerami nie, ale potem mówi: 

„Dzięki, Tom, wiem, że gdyby nie ty, to pracowałbym na budowie.”


— Tom Kaulitz ♥

March 08 2011

I have been in love already, but I don’t think I have ever really loved somebody. Love is a very rare and beautiful thing, but it can also be bitter if the other one doesn’t love you back.

— Tom Kaulitz ♥

If Georg would fall on the stage we would have to cancel the concert , because I would die from laughing.

— Tom Kaulitz ♥

I hate is somebody try to create something that you don’t are.

— Tom Kaulitz ♥
Reposted bylovelydaisywercioch

February 22 2011

Tom: Fani są zabawni, jeśli nie znają dobrze niemieckiego. Na jednym z plakatów było napisane: "Tom, pieprz się!" zamiast "Pieprz mnie!"...
Bill: Chciałbyś. <śmiech>
— Tom Kaulitz ♥ & Bill Kaulitz.
Bill: Teraz to jest naprawdę źle... Nie wiem jeszcze gdzie mam siedzieć.
Tom: Ja także tego nie wiem...
Bill: I gdzie mamy teraz iść?
Tom: Także nie wiem, jak to będzie...
Bill: Chłopcze, nie pytaj mnie teraz!
— Tom Kaulitz ♥ & Bill Kaulitz.
Bill: Jeśli nikt mnie nie obudzi śpię do szesnastej - siedemnastej...
Tom: Do osiemnastej.
Bill: Tak… Jeśli ktoś by mnie nie zerwał z łóżka, z pewnością przespałbym całe swoje życie.
— Tom Kaulitz ♥ & Bill Kaulitz.
Najlepszy prezent jaki kiedykolwiek dostałem, urodził się 10 minut po mnie.
— Tom Kaulitz ♥
Reposted bylovelydaisy lovelydaisy

February 20 2011

- Najbardziej żenująca rzecz na scenie? 
Tom : Najbardziej żenującą rzeczą na scenie jest to, że Georg jest tam z nami.
— Tom Kaulitz ♥

January 28 2011

4665 6507 390
Humanoid City, soundcheck.
Reposted bylovelydaisy lovelydaisy
4709 8f1f 390
Humanoid City, soundcheck.
1695 f95e 390
Tom Kaulitz. ♥ 

January 27 2011

Myślę, że w związku też trzeba patrzeć, co jest na rynku. Jak z komórką - myślisz, że twoja jest dobra, ale wtedy pojawia się nowa, która jest lepsza!
— Tom Kaulitz ♥
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...