Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2015

To była właśnie ta dziewczyna,
na która czekałbyś i wiek.
A ona z innym szła do kina.
I była zima, padał śnieg.
— z listu do A. Osieckiej
Reposted byarncorpusdelicti

February 22 2015

Nigdy nie zapominaj najpiękniejszych dni Twego życia Wracaj do nich, ilekroć w Twoim życiu wszystko zaczyna się walić.
— Phil Bosmans
Sponsored post
Mam nadzieję, że uczynisz z siebie coś najlepszego. Mam nadzieję, że zobaczysz rzeczy, które cię zaskoczą. Mam nadzieję, że poczujesz coś, czego nigdy nie poczułaś. Mam nadzieję, że spotkasz ludzi, którzy mają odmienne zdanie. Mam nadzieję, że będziesz dumna ze swojego życia. A jeśli nie będziesz dumna, to mam nadzieję, że będziesz miała siłę, by zacząć od nowa.
— Ciekawy przypadek Benjamina Buttona.
Reposted bythisisntreality thisisntreality
Moja rozpasana wyobraźnia podpowiada mi zawsze najgorsze obrazy. Nie istnieje katastrofa, forma cierpienia, której nie przerobiłabym w głowie. Jestem przygotowana na najgorsze i jeśli pojawia się coś ciut lepszego niż to, co wymyśliłam, to jestem szczęśliwa. I to jest idealna, autentyczna radość. Cenię sobie takie myślenie, ono pomaga mi żyć, cieszyć się tym, co mam.
— Katarzyna Nosowska
Reposted byorelievvelinus91highdesire

November 14 2014

September 17 2014

Reposted byfairylandcorpusdelicti
Reposted bymyufleszmowiamirokminaljak1dzien

September 02 2014

Reposted bybezimienna23BeLikeBlairwithoutadoubtwiatrem-upojeniheartbreakmaladoroslaalwayshappy

August 30 2014

Reposted byazilekamyczventeresomemojawiosnaLovelyMolly
Reposted bymaybeyou-xxkamyczalwayshappy
Reposted bykamyczalwayshappy

August 24 2014

Reposted byMezameagainnagainsupposedtobePatiszon

August 10 2014

Reposted byerrortryagainfrckngod

August 01 2014

Reposted bylifelessalwayshappy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...