Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2012

June 23 2011

Sponsored post

February 08 2011

Tak, na to wygląda. Odbiło ci, zbzikowałaś, dostałaś fioła. Ale coś ci powiem w sekrecie. Tylko wariaci są coś warci.
— Alicja w Krainie Czarów.
Reposted bypannaleksandramayralajlabetweenthestarscrystalhopeerrortryagainendAngelshades-of-mindsjusttynaasatyavintageskarmelterazalbonigdyitsrainyoutsideImaaagepierottristezza
Dlatego jestem zdania, że czas powinien wszystko wybaczyć i zapomnieć albo zapomnieć i wybaczyć. Kolejność nieobowiązkowa, a nawet śmiem twierdzić – dowolna.
— Szalony Kapelusznik z Alicji w Krainie Czarów.
Reposted byitmakesmecalmgeraltmayra

February 07 2011

Jeśli nie używa pani serca, to co za różnica, czy będzie złamane, czy nie?
— Kevin sam w Nowym Jorku.
Reposted byreloveutionanna-klarawildgirlresortrezteherbejobisentymentalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...